Arrangement – ope møte torsdag 9. november

Torsdag 9. november blir det eit samarbeidsmøte med Sauda Sanitetsforening i kantina på Sauda vidaregåande skule frå kl.19. Tema for kvelden er «Vold mot kvinner og vold i nære relasjonar.» Fylkesleiar i NKS Ann Kristin Torkildsen held foredrag om tema.