Medlemsmøte 2. september – digitalt møte

Medlemsmøte 02.09.2021
Medlemsmøtene blir på Teams pga. oppfordringen på Sauda Kommunen om å begrense sosial kontakt og antall nærkontakter.
  • Mari Austarheim og Ågot Grindheim informere om årets TV aksjon. Årets tema for aksjonen er barneekteskap. De som har ønsker å sette seg inn i / ser mer om temaet kan se serien “Stuck” her
  • Medlemmer betaler kr. 100,- i inngang og får da et lodd. Vi organiserer dette på sammen måte som på Årsmøte i april. Vi vipser til nr. 503985

Lenke til møte er sendt ut på epost, men ligger også her:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODdlZDE1NmUtNTE2ZC00YmJmLTlkZjgtYzVhMjIyNWIzYTEw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252245c2513b-d998-47c3-9d03-16878361fd25%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bd9d6ac1-f7d0-4590-9af2-10a5a5998771%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=68f46ff1-9cdf-4d25-8fe0-edc9f8bbc14a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Distriktsmøte i Egersund september 21

Norge er ett av 4 land som danner distrikt 13 i organisasjonen Zonta Internasjonal. Hvert annet år møtes medlemmer til distriktsmøte.

Neste distriktsmøte holdes i Egersund 9-12 september 2021 med forbehold om at det ikke er restriksjoner i forbindelse med Covid-19.  Sett av datoen allerede nå. 

Les mer på Distrikt 13 sine nettsider

Minneord til Laura Sofie Seltveit

http://sauda.zontanorge.org/wp-content/uploads/sites/44/2020/11/Minneord-for-Laura-Sofie-Seltveit.pdf

Ingeborgprisen er en hederspris og tildeles til en Saudakvinne som viser samfunnsengasjement og fremstå som en god rollemodell. Sauda og omegn Zontaklubb tildelte Ingeborgprisen til Laura i 2012. Prisutdelingen ble høytidelig markert med familien, venner, ordfører og andre saudabuer. Zontakvinnene var stolte da vi sammen kunne omkranse henne og vise hvor høyt vi setter pris på hennes store innsats, klokskap og sitt varme hjerte for å gjøre verden til en bedre plass.

Sauda og omegn Zontaklubb samarbeidet med Laura flere ganger med forskjellig arrangementer i forbindelse med organisasjoner som Laura engasjerte seg i. Noen eksempler på dette er:
– Stemmerettsjubilèet i 2013, en 100 års markering siden grunnlovsvedtaket om allmenn stemmerett. Dette innebar at kvinner også ble inkludert i demokratiet i Norge.
– Fairtrade. Rettferdig handel som sikrer varens produsenter et minstemål av rettigheter. Som ordfører sette Laura Sauda kommune på kartet som landet først Fairtrade kommune.
– Sauda kommune sin vennskapskommune San Juan del Sur i Nicuragua.

Sauda og omegn Zontaklubb har sitt største lokale internasjonale prosjektarbeid knyttet til denne vennskapsbyen.

Å være en samarbeidspartner i lag med Laura var alltid trygt og godt. Vi Zontakvinner møte en fantastisk god, omsorgsfull, og engasjert dame. Hun var ett godt medmenneske med et fantastisk humør, stå på vilje, raus og som såg oss.

Hvor mange kaffekanner og lapper som er forberedt av Laura og Rikard i deres hjem i Saua Gard er for de fleste ukjent. Det er ingen tvil om at det handler om “tusener på tusener”.

Nobels fredspris vinner Eliezer Wiesel sa at det er ikke hatet som er kjærlighetens verste fiende, det er likegyldigheten. Likegyldighet preget aldri Lauras væremåte. Omsorgsfull, raus og klok for å gjøre verden mer inkluderende. Tenk bare på hvilken innsats hun bidro med for å gjøre Sauda til et mer flerkulturelt samfunn.

Vår verden er nå inne i en vanskelig tid, hverdagen er forandret. Frivilligheten har fått trangere kår. Mange slutter med å støtte frivillige organisasjoner som er viktige i et velfungerende samfunn, dette viste Laura. La oss derfor bli inspirert av Laura sitt engasjement for frivillighet. Støtt og beholde medlemskapet i din organisasjon, og hold ut i en krevende hverdag.

Det hendte i møte med Laura at hun ble noe brydd når hun fikk oppmerksomhet og ros for det flotte medmenneske hun var og betydde for oss andre. Kroppsspråket kunne da endre seg og hun begynte å se ned i gulvet, sette den ene armen i siden, og begynte å protestere.  «Ja men, ja men det må da være andre som fortjener det mer enn meg»

Nei Laura, DU fortjente hvert et ord for du var helt UNIK.

Ingeborgprisen blir utdelt første torsdagen i mars i forbindelse med FN sin internasjonale kvinnedag 8.mars. Da har vi alltid et hedersbord for tidligere vinnere av Ingeborgprisen. Neste gang står Laura sin plass tom. Hun vil fortsatt være en stor inspirasjonskilde for tidligere og fremtidige vinnere og for oss Zontakvinner.

Sauda og omegn Zontaklubb vil minnes og hedre Laura med tre ord fra Ingeborgsangen

GLØYM MEG ALDRI

Klubbpresident Nansy Lund

Sauda og omegn Zontaklubb