Fakta

 • Klubben har 21 medlemmer (+1 i permisjon)
 • Møtedag er 1. torsdag i månaden frå september til og med juni.
 • Tidspunkt kl. 19.00 – kl. 21.00
 • Møtestad er Sauda vidaregåande skule, personalrom om ikkje anna er nemnt i møteinnkallinga.
 • Medlemskontingent er kr. 1600 per år. Den skal dekka kontingenten til Zonta Norge og Zonta International

Vedtekter for Sauda og omegn zontaklubb

Handlingsplan2018-2020

Ingeborgprisen til «Årets kvinne» er delt ut 13 gonger sidan 2003. Utmerkinga blir delt ut 2. kvart år og skal gå til ei kvinne som har vist samfunnsengasjement i forhold til kvinner si stilling. Prisen skal vera ein heider til kvinner som verkeleg har sett spor etter seg som yrkesutøvar, samfunnsaktør eller innan kulturlivet.

Vinnarar av Ingeborgprisen:
2003: Else Tangeraas

2004: Kirsten Halvorsen
2005: Ingebjørg Fløgstad
2006: Berit (Vesla) Guggedal
2007: Anne Marie Brekke
2008: Aslaug Astad
2009: Grete Hovind Birkeland
2010: Gerd Eriksen
2011: Laila Stødle
2012: Laura Seltveit
2013: Wenche Pleym
2015: Eli-Jorun Tangeraas
2017: Ågot Fosshaug Grindheim
2019: Astrid Espeland

 

 

Medlemsmøte
Tema og innhald varierer mellom inspirerande foredrag, lærerike bedriftsbesøk og sosialt samvær.  Den er lagt inn i Møtekalender (Events). 

Styret per 1. juni 2020

 • President: Nansy Lund, [email protected]
 • Nestleiar: Brit Johanne Bjelland, 
 • Sekretær: Tanja Håheimsnes, 
 • Kasserar: Margoth Sundsbø, [email protected]
 • Styremedlem: Bodil Sandal,
 • Styremedlem: Margot Nilsen
 • Revisor: Brit Johanne Bjelland
 • Informasjonsansvarleg: Solfrid Handeland – [email protected]