Fakta

  • Klubben har 23 medlemmer
  • Møtedag er 1. torsdag i månaden frå september til og med juni.
  • Tidspunkt kl.19 – kl.21
  • Møtestad er Sauda vidaregåande skule, personalrom om ikkje anna er nemnt i møteinnkallinga.
  • Medlemskontigent er kr. 1600 pr.år. Den skal dekka kontigenten til Zonta Norge og Zonta International

Vedtekter for Sauda og omegn zontaklubb

Handlingsplan2018-2020

Ingeborgprisen til «Årets kvinne» er delt ut 13 gonger sidan 2003. Utmerkinga blir delt ut 2. kvart år og skal gå til ei kvinne som har vist samfunnsengasjement i forhold til kvinner si stilling. Prisen skal vera ein heider til kvinner som verkeleg har sett spor etter seg som yrkesutøvar, samfunnsaktør eller innan kulturlivet.

Vinnarar av Ingeborgprisen:
2003: Else Tangeraas

2004: Kirsten Halvorsen
2005: Ingebjørg Fløgstad
2006: Berit (Vesla) Guggedal
2007: Anne Marie Brekke
2008: Aslaug Astad
2009: Grete Hovind Birkeland
2010: Gerd Eriksen
2011: Laila Stødle
2012: Laura Seltveit
2013: Wenche Pleym
2015: Eli-Jorun Tangeraas
2017: Ågot Fosshaug Grindheim

 

 

Medlemsmøte
Tema og innhald varierer mellom inspirerande foredrag, lærerike bedriftsbesøk og sosialt samvær. Møteplan. Den er også lagt inn i kalendaren.

Styret pr. 1. juni 2019

 

  • Informasjonsansvarleg: Solfrid Handeland