Fakta

 • Klubben har 17 medlemmer
 • Møtedag er 1. torsdag i månaden frå september til og med juni.
 • Tidspunkt kl. 19.00 – kl. 21.00
 • Medlemskontingent er kr. 1600 per år. Den skal dekka kontingenten til Zonta Norge og Zonta International

Zonta – Vedtekter for Sauda om omegn zontaklubb – vedtatt 7. april 2022.

Handlingsplan 2021-2023

Ingeborgprisen til «Årets kvinne» er delt ut sidan 2003. Utmerkinga blir delt ut 2. kvart år og skal gå til ei kvinne som har vist samfunnsengasjement i forhold til kvinner si stilling. Prisen skal vera ein heider til kvinner som verkeleg har sett spor etter seg som yrkesutøvar, samfunnsaktør eller innan kulturlivet.

Vinnarar av Ingeborgprisen:
2003: Else Tangeraas

2004: Kirsten Halvorsen
2005: Ingebjørg Fløgstad
2006: Berit (Vesla) Guggedal
2007: Anne Marie Brekke
2008: Aslaug Astad
2009: Grete Hovind Birkeland
2010: Gerd Eriksen
2011: Laila Stødle
2012: Laura Seltveit
2013: Wenche Pleym
2015: Eli-Jorun Tangeraas
2017: Ågot Fosshaug Grindheim
2019: Astrid Espeland
2021: Barbro Ccoscco Werdal

 

Medlemsmøte
Tema og innhald varierer mellom inspirerande foredrag, lærerike bedriftsbesøk og sosialt samvær.  Den er lagt inn i Møtekalender (Events). 

Nytt styre fra høsten 2022

Styret per 1. juni 2021

 • President: Ann-Helen Eik-Nes
 • Nestleiar: Marit Helen Hølland
 • Sekretær: Bodil Sandal
 • Kasserar: Margoth Sundsbø, [email protected]
 • Styremedlem: Berit Hauge
 • Styremedlem: 
 • Revisor: Margot Nilsen
 • Informasjonsansvarleg: Solfrid Handeland – [email protected]