Med-Vigdis-Finbogadottir-kopi

Sauda og omegn Zontaklubb feirer 10-årsjubileum

 

 

 

 

 

 

 

Slik blir du medlem

Har du lyst å bli medlem?

I Sauda og omegn zontaklubb er me 23 samfunnsengasjerte medlemmer. Klubben har vore ein del av Sauda sitt aktive organisasjonsliv sidan 1999. Det vil seia i omlag 20 år.

Me møtes første torsdagen i mnd., 10 gonger i året. Innhaldet på møta kan vera foredrag om aktuelle og interessante tema som yrke, andre kulturar, matskikkar i framande land eller me er på bedriftsbesøk.

Ein viktig del av møta er den sosiale sida av å høyra til i ein organisasjon. Me sluttar alltid av møta med enkel servering og god prat. Det er viktig å ha det hyggeleg saman.

Zonta er ein internasjonal klubb med ca 1230 klubbar over store deler av verden. I Norge har me 9 klubbar, 5 av dei i Rogaland.

Medlemmene i Zonta er samfunnsengasjerte kvinner som arbeider saman for å auka kvinner sin status i verda og bidra til å myndiggjera kvinner. Det gjer me ved å gi hjelp, pengar og anna støtte gjennom hjelpeprosjekt og påverknadsarbeid innan helse, utdanning og yrkesutvikling.

Kvar klubb har eit klubbprosjekt, kvart land har i tillegg eit hjelpeprosjekt det er ansvarleg for, og så har hovedorganisasjonen på verdsbasis hjelpeprosjekt som alle klubbane støttar økonomisk.

I åra 2014 -2016 har Zonta International engasjert seg aktivt i:

 •  HIV-fri generasjon i Rwanda
 •  Opplæring for å eliminera fistula i Liberia
 •  Fokusert på likestilling og respekt mellom kjønna i skular i Vietnam
 •  Haldningsarbeid for å utsetja tidleg giftarmål i Niger
 •  Arbeid mot vald i 12 ulike land.

I tillegg til å støtta desse prosjekta økonomisk sender Sauda og omegn zontaklubb kvart år pengar til San Juan del Sur, pengar som går til hjelp for at kvinner kan dyrka jorda si og m.a. skapa arbeidsplassar for å bli meir sjølvstendige.

Zonta International ser for seg ei verd der rettane til kvinner er godkjent som menneskerettar, og der den einskilde kvinna får bruka alle evnene sine. I ei slik verd vil kvinner ha tilgang til alle ressursar og vera representert i avgjerande organ på lik linje med menn. I ei slik verd vil inga kvinne leva i frykt for å bli utsett for vald.

Høyres dette interessant ut?

Då er du invitert til å til å vera med på inntil tre møte for å bli kjent med klubben.

 • Etter det kan du avgjera om du ønskjer å bli medlem.
 • Ta kontakt med ein av oss eller ring leiaren vår, Nansy på telefon 940 57 876.

For tida vil du koma i selskap med desse Zontakvinnene:

 • Ann Helen Eik -Nes
 • Ann Kristin Gauthun
 • Aslaug Astad
 • Aud Jorunn Nymark
 • Bente Baaserud
 • Berit J. Hauge
 • Bodil Sandal
 • Brit J. Bjelland
 • Margot Nilsen
 • Margoth Sundsbø
 • Marit Gjetmundsen
 • Marit Rusten Birkeland
 • Marit-Helen Hølland
 • Nansy Lund
 • Solfrid Handeland
 • Sylvi Askvik Fatland
 • Tanja Håheimsnes
 • Tora Hellerdal Fosstveit
 • Torunn Tornes Djuvik
 • Tove Ann Hustveit
 • Wenche Laurine Pleym

12 steg som sikrar deg maksimalt utbyte av å vera medlem av Zonta:

 1. Delta i så mange møte som mogeleg. Det gir ei kjensle av å høyra til. Delta også på lands- og distriktsmøte og om mogeleg på Convention, slik at du forstår kva Zonta er.
 2. Les klubben sine vedtekter og spør om det er noko du ikkje forstår.
 3. Kom gjerne med tips og idear. Høyrer du eit godt foredrag, så foreslå det som møteemne. Møter du ei spanande kvinne, så foreslå henne som nytt medlem.
 4. Lytt til informasjon etc. – det gjeld deg og.
 5. Sei ikkje nei til ei oppgåve, fordi du trur at du ikkje kan. Du vil veksa med oppgåva. Jo meir me gjer, dess betre kjennest det.
 6. Gjer det no. Det tar ikkje kortare tid fordi om du ventar. Me stolar på deg, og alle har det travelt.
 7. Del evnene og kunnskapen din med oss. Ikkje ver smålåten. Me veit jo ikkje kva du kan dersom du ikkje fortel oss det.
 8. Ta deg av nye medlemmer og gjester.
 9. Les nyhendebrev, informasjon, innkallingar til medlemsmøte, the Zontian etc. Dess meir du veit, di kjekkare blir det.
 10. Som medlem av Zonta er du ikkje kun medlem af din eigen klubb, men av heile Zonta International. Ver aktiv. Besøk andre zontaklubbar når du reiser. Klubbleiaren har ei internasjonal adressebok, og alle medlemmene kan du også sjå på zonta.org, når du er medlem.
 11. Kommuniser med andre. God kommunikasjon tyder arbeidslag. Meld alltid tilbake dersom du har påtatt deg en oppgåve.
 12. Ver lojal. Det kan komma eit tidspunkt, kor klubben din har ein leiar eller eit styremedlem som har idear eller personligdom som du ikkje likar. Ver tålmodig og lojal.