Lilliam Reyes, på Zontamøte i Sauda i samband med 25-årsjubileum for vennskapssamarbeidet mellom San Juan og Sauda i 2006.
Lilliam Reyes på Zontamøte i Sauda i samband med 25-årsjubileum for vennskapssamarbeidet mellom San Juan og Sauda i 2006.

 

Lilliam fortel frå kvinneprosjektet i Nicaragua og tolk Martha omset til norsk
Lilliam fortel frå kvinneprosjektet i Nicaragua og tolk Martha omset til norsk

 

Møte med Lilliam
Møte med Lilliam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt

I tillegg til å støtta Zonta International sine prosjekt har Sauda og Omegn Zontaklubb i mange år hatt eit lokalt prosjekt som gir støtte til eit kvinneprosjekt i San Juan del Sur, Nicaragua.

Denne byen har også vore Sauda kommune sin vennskapsby i meir enn 25 år. «Vennskapsreiser» begge vegar har gitt positive og lærerike opplevingar for mange.

Fleire saudabuer har fått møta prosjektleiar Lilliam Reyes, både her i Sauda og i San Juan del Sur.

Prosjektet omfattar mange ulike område: Opplysningsarbeid som t.d. «Nei til vold», undervisning/skole, helseopplysning, direkte helsearbeid som t.d. prevensjonsveiledning og vaksinering, alternativ medisin med dyrking av ulike urter, opplæring i ulike handarbeid og matlaging, landbruk, dyrehald m.m. Kvinnene lærer både å skaffa det dei treng til eigen hushaldning og får samtidig mulighet til å driva med sal av ulike produkt. Sygruppa har t.d. sydd skoleuniformer til born i eigen by. Ja, sygruppa har til og med eksportert 35 konfirmantkapper til Sauda!

Økonomisk forutsigbarhet er viktig for å oppretthalda og vidareutvikla prosjektet. Nedgangstider i ulike «givarland» har medført redusert pengestøtte til prosjektet. For Sauda og Omegn Zontaklubb er det difor ekstra viktig med framleis kontakt, samt årleg pengeoverføring.