Lilliam Reyes, på Zontamøte i Sauda i samband med 25-årsjubileum for vennskapssamarbeidet mellom San Juan og Sauda i 2006.
Lilliam Reyes på Zontamøte i Sauda i samband med 25-årsjubileum for vennskapssamarbeidet mellom San Juan og Sauda i 2006.

 

Lilliam fortel frå kvinneprosjektet i Nicaragua og tolk Martha omset til norsk
Lilliam fortel frå kvinneprosjektet i Nicaragua og tolk Martha omset til norsk

 

Møte med Lilliam
Møte med Lilliam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt

I tillegg til å støtta Zonta International sine prosjekt har Sauda og Omegn Zontaklubb i mange år hatt eit lokalt prosjekt som gir støtte til ulike kvinneprosjekt i San Juan del Sur, Nicaragua. 

Denne byen har også vore Sauda kommune sin vennskapsby sidan 2006. «Vennskapsreiser» begge vegar har gitt positive og lærerike opplevingar for mange. Fleire zontakvinner har vore på besøk i San Juan del Sur og fått innblikk i prosjekta. 

Økonomisk forutsigbarhet er viktig for å oppretthalda og vidareutvikla prosjekta. Nedgangstider i ulike «givarland» har medført redusert pengestøtte til prosjektet. For Sauda og Omegn Zontaklubb er det difor ekstra viktig med framleis kontakt, samt årleg pengeoverføring.