Derfor er eg medlem

Vi er med i Zonta fordi:

 • Ha et nettverk i Zonta som arbeider mot felles mål for at barn og kvinner som lever i frykt, eller med vold og overgrep, skal få et bedre liv
 • Styrke kvinnenes status
  Bodil og Margot
 • Der en føler tilhørighet
 • Være sammen og engasjere seg og gjøre noe for andre
 • Sosialt
 • Idérikt
  Berit og Ann Kristin

 

 • Vi får vera med i eit stort kvinnefellesskap,lokalt, nasjonalt , globalt.
 • Vi får bidra økonomisk i små og store prosjekt rundt i verden, og vi er da med å gjere ein forskjell.
 • Å støtte kvinner er støtte til heile lokalsamfunnet.
  Nansy Lund & Torunn Djuvik

Å være en del av Zontafamilien er en berikelse og en viktig del av livet mitt. Gjennom medlemskapet er jeg med i et internasjonalt fellesskap sammen med dyktige kvinner fra alle deler av verden. Jeg får mulighet til å knytte vennskap og danne nettverk i egen klubb og i klubber over hele verden. Vi møtes på landsmøter, distriktsmøte, og Convention. Sammen arbeider vi for å styrke kvinners status, juridisk, politisk og økonomisk.
Et mangeårig medlemskap i min lokale Zontaklubb har gitt meg mulighet til å være med i et stimulerende fellesskap der vi samarbeider om prosjekter med det mål å gjøre livet enklere for kvinner og derigjennom også barn.
Ansvar for møtene går på omgang mellom medlemmene slik at alle blir engasjert i klubbens arbeid. På denne måten får vi et variert og spennende møteprogram. I desember og juni har vi møter som også dyrker det sosiale fellesskapet. Møtene inspirerer og utfordrer gjennom ulike temaer som blir tatt opp. Det skal mye til før jeg melder forfall til et møte i Zonta.
Wenche Pleym

 

 


Nansy og Torunn

Medlem Wenche Pleym
Wenche Laurine Pleym