Derfor er eg medlem

Vi er med i Zonta fordi
¤ Vi får vera med i eit stort kvinnefellesskap,lokalt, nasjonalt , globalt.
¤ Vi får bidra økonomisk i små og store prosjekt rundt i verden, og vi er da med å gjere ein forskjell.
¤ Å støtte kvinner er støtte til heile lokalsamfunnet.

Nansy & Torunn

Å være en del av Zontafamilien er en berikelse og en viktig del av livet mitt. Gjennom medlemskapet er jeg med i et internasjonalt fellesskap sammen med dyktige kvinner fra alle deler av verden. Jeg får mulighet til å knytte vennskap og danne nettverk i egen klubb og i klubber over hele verden. Vi møtes på landsmøter, distriktsmøte, og Convention. Sammen arbeider vi for å styrke kvinners status, juridisk, politisk og økonomisk.
Et mangeårig medlemskap i min lokale Zontaklubb har gitt meg mulighet til å være med i et stimulerende fellesskap der vi samarbeider om prosjekter med det mål å gjøre livet enklere for kvinner og derigjennom også barn.
Ansvar for møtene går på omgang mellom medlemmene slik at alle blir engasjert i klubbens arbeid. På denne måten får vi et variert og spennende møteprogram. I desember og juni har vi møter som også dyrker det sosiale fellesskapet. Møtene inspirerer og utfordrer gjennom ulike temaer som blir tatt opp. Det skal mye til før jeg melder forfall til et møte i Zonta.

Wenche Pleym

Å være medlem av Zonta betyr:

  • Å ta del i kvinnefellesskap med kvinner som jobber/har jobbet og har engasjement på andre felt enn meg. Her er gode møter gjennom variert aktivitet, opplevelser, tanker og dialoger
  • Oppleve gleden av i fellesskap å arbeide mot felles mål, og at vi også lokalt over tid bidrar til en bedre hverdag for noen kvinner- og jenter
  • Være bevisst at det i samtida er viktig å bidra til økt fokus og verning kvinners og jenters rettigheter og myndiggjøring

Bente Baaserud


Leiar Torunn T. Djuvik og nesleiar Nansy Lund

Medlem Wenche Pleym
Wenche Laurine Pleym er for tida ein aktiv og engasjert pensjonist.

 

 

Nestleder som alt har deltatt både på Landsmøte og Convention
Nestleder Bente Baaserud, som alt har deltatt både på landsmøte og Convention. Bente har vore medlem sidan 2014 og er no på 2.året i styret.